Økonomi for skoleåret 2017/2018

Hvad koster penge

Lad os sige det med det samme, Odsherreds Efterskole er ikke landets billigste efterskole, og du kan uden tvivl finde et billigere tilbud et andet sted, men vær opmærksom på hvad du får for pengene.

Se mere nedenfor

Rejserne og det internationale samarbejde

Tre gange I løbet af året pakken vi hele skolen ned og tager ud I verden. Rejsen til Sverige koster naturligvis ikke alverden, men det gør rejserne til vores søsterskoler I Asien og ikke mindst udviklingsrejserne til Afrika I foråret. Det er langt billigere at købe et standardprodukt som en skitur til Østrig, eller en storbytur til barcelona.

Men vi stræber efter at give vores elever oplevelser de aldrig vil kunne finde I et rejsekatalog, og erfaringer som giver dem helt nye perspektiver og muligheder. Og det koster.

Det gør det også når vi har vores søsterskoler på besøg fra hele verden, for vi skal vise os selv og vores land fra vores bedste side. Men sikke erfaringer det giver vores elever at påtage sig værtsskabet og samarbejde med unge fra hele verden.

Alle udgifter til rejserne er dækket af skolepengene, undtagen omkostninger til vaccinationer.

Ugepris

Vi forventer at ugeprisen I 2017/2018 vil ligge på kr. 2.800 inklusiv alle rejser. Herfra skal trækkes statstilskuddet, hvis størrelse afhænger af husstandsindkomsten. I kan lave beregningen på Efterskoleforeningens hjemmeside: http://www.efterskole.dk/da/Schools/Price

Indmeldelsesgebyr og første rate

Der vil være et indmeldelsesgebyr på kr. 2.500 som ikke tilbagebetales ved framelding.

Den 1. marts indbetales et acontobeløb på kr. 6.500 for den første rate for august måned. Ved framelding efter den 1. april. tilbagebetales dette beløb ikke.

Frivilllig ekstrabetaling

På grund af vores mange internationale kontakter får vi indimellem tilbud vi næsten ikke kan sige nej til, og som vi tilbyder grupper af elever, for den lavest mulige betaling. F.eks. en sprogrejse til vores søsterskole i Frankrig, for vores franskelever, hvor de selv betaler flyturen til Geneve, mens bus-transport, undervisning på vores søsterskole og privat indkvartering betales af skolen i Frankrig, mens OE står for at sende én til to lærere med.

Materiale konto

Der indbetales en materialekonto på kr. 3.000. Beløbet bruges til at dække eventuelle omkostninger til vaccinationer og visa til personlige indkøb som skolebillede og årsbog eller særlige materialer og til eventuelle erstatningsforpligtigelser så som skader.

Betaling af Ipad

Alle elever tilbydes den nyeste generation af iPad til en fornuftig pris. 

Betalingen for iPad opkræves af tre rater, og ligger på omkring kr. 5.000. Inkluderet i denne pris er en omfattende "all Risk" forsikring, der dækker alle skader i den tid eleven går på Odsherreds Efterskole, samt den programpakke som vi gør brug af på skolen. Det kan anbefales at man hertil selv anskaffer sig et omslag med tastatur, som øger både holdbarhed og anvendelighed.

Buskort fra og til OE

Såfremt du vil benytte dig af OE’s bus mellem OE og Roskilde, koster det kr. 350 for seks klip.

Cambridge International Examination

Undervisningen i Cambridge-fagene er inkluderet i skolepengene, men ønsker du at eksamineres på Cambridge og modtage dit Core- eller IGCSE-eksamensbevis, så skal vi afregne kr. 800 per eksamination til Cambridge Int. Examination, og det kommer eleven selv til at dække.

Afbrydelsesgebyr

Gebyret for afbrydelse af opholdet før tid svarer til fire ugers betaling eksklusiv statsstøtte. Dette gælder både når eleven selv vælger at afbryde opholdet, og hvis eleven hjemsendes for dårlig opførsel eller for at bryde skolens reglement.

Eventuelle skader

For skader som eleven eventuelt måtte forvolde, og som ligger ud over almindeligt slitage, er eleven og forældrene ansvarlige for at erstatte. Her kan vi anbefale at man allerede inden skolestart undersøger om sådanne skader er dækket ind af familiens indbo- eller familieforsikring.