Økonomi for skoleåret 2020/2021

Hvad koster penge

Lad os sige det med det samme, Odsherreds Efterskole er ikke landets billigste efterskole, og du kan uden tvivl finde et billigere tilbud et andet sted, men vær opmærksom på hvad du får for pengene. På Odsherreds Efterskole er alt inkluderet i prisen, ikke mindst rejserne. Generelt gælder det som for alt andet: man får, hvad man betaler for.

Se mere nedenfor

Rejserne og det internationale samarbejde

Tre gange I løbet af året pakken vi hele skolen ned og tager ud I verden. Rejsen til Sverige koster naturligvis ikke alverden, men det gør rejserne til vores søsterskoler I Asien og ikke mindst udviklingsrejserne til Afrika I foråret. Det er langt billigere at købe et standardprodukt som en skitur til Østrig, eller en storbytur til Barcelona.

Men vi stræber efter at give vores elever oplevelser de aldrig vil kunne finde I et rejsekatalog, og erfaringer som giver dem helt nye perspektiver og muligheder. Og det koster.

Det gør det også når vi har vores søsterskoler på besøg fra hele verden, for vi skal vise os selv og vores land fra vores bedste side. Men sikke erfaringer det giver vores elever at påtage sig værtsskabet og samarbejde med unge fra hele verden.

Alle udgifter til rejserne er dækket af skolepengene, undtagen omkostninger til vaccinationer.

Ugepris

I 2021/22 ligger ugeprisen på 3.160,- kr. inklusiv alle rejser (som en del efterskoler lægger oven i den ugepris de angiver på deres egen og på Efterskolernes hjemmeside).   Herfra skal naturligvis trækkes statstilskuddet, hvis størrelse afhænger af husstandsindkomsten. 

Der vil være et ekstra tillæg hvis man vælger OE business eller OE response på 150,- kr. pr uge.

I kan lave beregningen på Efterskoleforeningens hjemmeside:

https://www.efterskolerne.dk/da/Pris/Prisberegner

Sammenligner man priserne for Odsherreds Efterskoler med andre lignende efterskoler, skal man være opmærksom på at mange skoler, i modstrid med efterskoleforeningens opfordringer, ikke lægger udgifterne til deres rejseaktiviteter ind i ugeprisen. Derfor kan prissammenligning på efterskolerne.dk desværre give et misvisende billede. 

Ugeprisen for skoleåret 22/23

For skoleåret 2022/23 må der forventes en prisregulering i forhold til ændringer i udgifterne til rejser m.v.

Et skoleår er 42 uger.

Indmeldelsesgebyr og første rate

Indmeldelsesgebyret udgør for skoleåret 2022/2023 3.500 kr. og skal indbetales senest 14 dage efter, at eleven er optaget. Beløbet dækker indmeldelse, plus en OE T-shirt ved optagelse og OE hoodie ved skolestart. Beløbet tilbagebetales ikke ved en evt. framelding af pladsen.

Den 1. marts 2022 indbetales et acontobeløb på kr. 6.500 for den første rate for august måned. Ved framelding efter den 31. marts 2022 tilbagebetales dette beløb ikke. De 6.500 kr. vil blive fratrukket forholdsvis på de resterende skolepengerater, efter skolestart. 

Det med småt

Hvad der (alligevel) ikke er inkluderer i prisen, er:

Vaccinationer

Vaccinationer til rejserne kan man vælge at tage derhjemme eller hos os. De koster det samme, men prisen vil naturligvis være forskellig fra elev til elev, alt efter hvor mange vaccinationer, man har brug for. Beløbet kan være op til 4.500 kr. som betales til det lokale lægehus på mobilepay.  Hver enkelt elev og forældre vurderer, hvilke vacciner eleven mangler.

Cambridge

Undervisningen i Cambridge er inkluderet i ugeprisen, men eksamen og IGCSE-eksamensbeviset afregnes pr. fag eleven er tilmeldt med 900,00 kr. Dette beløb trækkes fra materialekontoen.  

Afbrydelsesgebyr   

Gebyret for afbrydelse af opholdet før tid svarer til fire ugers betaling eksklusive statsstøtte. Dette gælder både når eleven selv vælger at afbryde opholdet, og hvis eleven hjemsendes for dårlig opførsel eller for at bryde skolens reglement.    

 

Materiale konto

I maj 2022 indbetales et depositum på kr. 3.000 som refunderes efter skoleåret, fratrukket eventuelle erstatnings-forpligtigelser eller indkøb af særlige materialer. Dette beløb refunderes ved evt. framelding af pladsen inden skolestart.

Teknologi og digitale enheder

Odsherreds Efterskole er næsten 100% digitaliseret. Alle lærere har iPads, MacBooks og bruger Smartboards sammen med en række programmer.
Eleverne kan medbringe deres egen enhed. I bestemmer selv hvilken, dog kan vi ikke supportere Chrome Books. Vi har meget stor viden om brugen af iPad og MacBooks, så hvis I tager én af dem med så er i godt stillet.
Hvis I har iPad med, så husk tastatur også

Buskort fra og til OE

Såfremt du vil benytte dig af OE’s bus mellem OE og Roskilde, koster det kr. 375 for seks klip, og betales til skolen over Mobile-pay.

Cambridge International Examination

Undervisningen i Cambridge-fagene er inkluderet i skolepengene, men ønsker du at eksamineres på Cambridge og modtage dit Core- eller IGCSE-eksamensbevis, så skal vi afregne kr. 900 per eksamination til Cambridge Int. Examination, og det kommer eleven selv til at dække.

Afbrydelsesgebyr

Gebyret for afbrydelse af opholdet før tid svarer til fire ugers betaling eksklusiv statsstøtte. Dette gælder både når eleven selv vælger at afbryde opholdet, og hvis eleven hjemsendes for dårlig opførsel eller for at bryde skolens reglement.

Eventuelle skader

For skader som eleven eventuelt måtte forvolde, og som ligger ud over almindeligt slitage, er eleven og forældrene ansvarlige for at erstatte. Her kan vi anbefale at man allerede inden skolestart undersøger om sådanne skader er dækket ind af familiens indbo- eller familieforsikring.