Økonomi for skoleåret 2019/2020

Hvad koster penge

Lad os sige det med det samme, Odsherreds Efterskole er ikke landets billigste efterskole, og du kan uden tvivl finde et billigere tilbud et andet sted, men vær opmærksom på hvad du får for pengene. På Odsherreds Efterskole er alt inkluderet i prisen, ikke mindst rejserne. Generelt gælder det som for alt andet: man får, hvad man betaler for.

Se mere nedenfor

Rejserne og det internationale samarbejde

Tre gange I løbet af året pakken vi hele skolen ned og tager ud I verden. Rejsen til Sverige koster naturligvis ikke alverden, men det gør rejserne til vores søsterskoler I Asien og ikke mindst udviklingsrejserne til Afrika I foråret. Det er langt billigere at købe et standardprodukt som en skitur til Østrig, eller en storbytur til Barcelona.

Men vi stræber efter at give vores elever oplevelser de aldrig vil kunne finde I et rejsekatalog, og erfaringer som giver dem helt nye perspektiver og muligheder. Og det koster.

Det gør det også når vi har vores søsterskoler på besøg fra hele verden, for vi skal vise os selv og vores land fra vores bedste side. Men sikke erfaringer det giver vores elever at påtage sig værtsskabet og samarbejde med unge fra hele verden.

Alle udgifter til rejserne er dækket af skolepengene, undtagen omkostninger til vaccinationer.

Ugepris

For skoleåret 2020/2021 er ugeprisen for skolens internationale linje kr. 3.060 inklusiv alle rejser. Herfra skal trækkes statstilskuddet, hvis størrelse afhænger af husstandsindkomsten.

For linjerne Business og Response ligger den samlede ugepris på kr. 3.215. Det skyldes rejsernes særlige karakter.

I kan lave beregningen på Efterskoleforeningens hjemmeside: https://www.efterskolerne.dk/da/Optagelse_og_pris/Prisberegner

Sammenligner man priserne for Odsherreds Efterskoler med andre lignende efterskoler, skal man være meget opmærksom på at mange skoler, i modstrid med efterskoleforeningens opfordringer, ikke lægger udgifterne til deres rejseaktiviteter ind i ugeprisen. Derfor giver sammenligningerne på efterskolerne.dk desværre et ret misvisende billede. 

 

Indmeldelsesgebyr og første rate

Der vil være et indmeldelsesgebyr på kr. 2.500 som ikke tilbagebetales ved framelding.

Den 1. marts indbetales et acontobeløb på kr. 6.500 for den første rate for august måned. Ved framelding efter den 1. april. tilbagebetales dette beløb ikke.

Det med småt

Hvad der (alligevel) ikke er inkluderer i prisen, er:

Vaccinationer til rejserne. Dem kan man vælge at tage derhjemme, eller hos os. De koster det samme, men prisen vil naturligvis være forskellige fra elev til elev, alt efter hvor mange vaccinationer man har brug for.

Cambridge. Undervisningen er inkluderet i prisen, men prøverne betaler vi for hos Cambridge, og de koster omkring 900 kr. per styk. 

Småting som skolefoto, skoletrøje, særlige udgifter som er knyttet til den enkelte elev vil blive taget af den materialekonto som er indbetalt fra skolestart.

Materiale konto

Der indbetales en materialekonto på kr. 3.000. Beløbet bruges til at dække eventuelle omkostninger til vaccinationer og visa til personlige indkøb som skolebillede og årsbog eller særlige materialer og til eventuelle erstatningsforpligtigelser så som skader.

Teknologi og iPads

Odsherreds Efterskole er næsten 100% digitaliseret med iPads, iBooks, Apple Classroom og Smartboards.
Eleverne kan medbringe deres egen Ipad og pen, men i foråret, forud for skolestart, vil alle få tilbudt at købe den nyeste model af iPad med fuld forsikring gennem skolen. I den første uge indlæser vi alle de programmer, som skolen benytter sig af.
Gennem flere års målrettet arbejde har vi fundet en solid teknologisammensætning der har udviklet sig til en stærk pakke der understøtter et effektivt studiemiljø.

Buskort fra og til OE

Såfremt du vil benytte dig af OE’s bus mellem OE og Roskilde, koster det kr. 360 for seks klip.

Cambridge International Examination

Undervisningen i Cambridge-fagene er inkluderet i skolepengene, men ønsker du at eksamineres på Cambridge og modtage dit Core- eller IGCSE-eksamensbevis, så skal vi afregne kr. 900 per eksamination til Cambridge Int. Examination, og det kommer eleven selv til at dække.

Afbrydelsesgebyr

Gebyret for afbrydelse af opholdet før tid svarer til fire ugers betaling eksklusiv statsstøtte. Dette gælder både når eleven selv vælger at afbryde opholdet, og hvis eleven hjemsendes for dårlig opførsel eller for at bryde skolens reglement.

Eventuelle skader

For skader som eleven eventuelt måtte forvolde, og som ligger ud over almindeligt slitage, er eleven og forældrene ansvarlige for at erstatte. Her kan vi anbefale at man allerede inden skolestart undersøger om sådanne skader er dækket ind af familiens indbo- eller familieforsikring.