Niveaudelt undervisning

Vi har niveaudelt undervisning i dansk, engelsk og matematik. Dette betyder, at du altid vil få en undervisning, der tager udgangspunkt i, hvor du er, og hvor du gerne vil hen.

Se mere nedenfor

10. klasse (FP10)

Undervisningen i dansk, engelsk og matematik er gymnasieforberedende, og alle fagene afsluttes med FP10 afgangsprøven.  

I alle tre fag underviser vi niveaudelt, hvilket vi oplever, at vores elever er utroligt glade for, da de synes, de får stort udbytte heraf.

Hvad siger forældrene

Hvor siger forældrene om deres møde med skolens lærere og om deres oplevelse af undervisningen?

Teknologi

Eleverne skal medbringe deres egen enhed. Du kan medbringe det du vil, og vi installerer de nødvendige programmer. Vi kan dog ikke håndtere Chrome Books. Vi er i særdeleshed stærke til Apple produkter, da vi i mange år har haft iPads og MacBook, og MiniMac som udgangspunt for vores faglige virke.

 

Metode

Vores mål er, at man som elev aldrig blot er tilhører, men altid aktiv i læringsprocessen: undersøgende, eksperimenterende, diskuterende. Odsherreds Efterskole investerer i lærernes løbende efteruddannelse og daglige udviklingssamarbejde, og vi lader os inspirere af de læringsmetoder, vi møder rundt om i verden. I løbet af året evaluerer vi både på din faglige udvikling, din aktive deltagelse i undervisningen, og det giver os feedback på, hvilke metoder der skaber de bedste resultater.

Lektier

Lektiemængden kan variere fra dag til dag og alt efter niveau. Der er obligatorisk stilletime hver dag, hvor du har mulighed for at få lektiehjælp i vores studiecafé. Vi søger at skabe de bedst mulige rammer for, at dine fremtidsdrømme kan gå i opfyldelse. 

Internationalt samarbejde

Både når vi opholder os ude på vores søsterskoler, og når de besøger os, arbejder vi sammen med elever fra hele verden i udfordrende og spændende faglige projekter inden for både Science og samfundsfag. Her forsøger vi, i et internationalt samarbejde med studerende fra eliteskoler, at finde løsninger på nogle af klodens store udfordringer. Det giver helt nye perspektiver at se de problemstillinger, man kender så godt, fra et indisk, kinesisk, afrikansk eller amerikansk perspektiv.

Evaluering

Forældre og elever sætter faglige mål fra skoleårets start, både hvad angår karakterer og deltagelse i undervisningen. Disse mål er fra første dag vores faglige ambition og sigtepunkt, og gennem løbende evalueringer og feed-back arbejder vi os målrettet henimod dem. Det kan du læse mere om her!