Dokumentation

På denne side kan du finde alt om Odsherreds Efterskole i tal og paragraffer.

I den omfattende selvevaluering vurderer vi i kurver og grafer vores evne til at udvikling elevernes faglige og personlige kompetencer, og vi ser på deres trivsel, oplevelser og undervisningsmiljø, set i forhold til skolens formål.

Du kan også finde de karakterer som blev indberettet til Undervisningsministeriet i juni 2018, skolens Indholdsplan og kalender for skoleåret 18/19 samt skolens vedtægter og strategier for uddannelsesvejledning og inklusion.

 

Se mere nedenfor

Indholdsplan for 20/21

I indholdsplanen kan du i detaljer læse alt om de aktiviteter der finder sted på Odsherreds Efterskolen igennem skoleåret 2020/2021, og hvordan de hver for sig bidrager til at virkeliggøre skolens formål.

 

Klik her og læs hele indholdsplanen

 

 

Indholdsplan, prøveperiode

Som bilag til skolens indholdsplan, kan i her finde en beskrivelse af skolens undervisningstilbud som afvikles sideløbende med de mundtlige prøver.

Klik her for en beskrivelse af formål og indhold

Klik her for en oversigt over dagsplanerne

 

 

Vedtægter og regler

Skolens vedtægter

Dele af skolens vedtægter går tilbage til stiftelsesåret i 1907, men meget er naturligvis også løbende tilpasset den historiske og lovgivningsmæssige udvikling. Du kan læse skolens vedtægter her!

Af skolens vedtægter fremgår også skolens formål og værdier.

Skolens regler

De regler vi har lavet for Odsherreds Efterskole har det formål at skabe tryghed og udtrykke gensidig respekt og tillid, så vi fuldt og helt kan fokusere på alt det gode, som vi ønsker skal komme ud af efterskoleåret. Derfor forventer vi at reglerne bliver overholdt, det er i alles interesse.

Du kan læse mere om vores forventninger til vores elever her:

 

Reglement for Odsherreds Efterskole 2020-2021

Kalender for 20/21

Skolens kalender for perioden august 2020 til juni 2021. Kalenderen indeholder kune de vigtigste begivenheder og ikke alle de løbende aktiviteter og events. -Rettelser og tilføjelser kan og vil forekomme.

Klik her for første halvår for 2020/2021

 

Klik her for andet halvår 2020/2021

 

 

Selvevaluering 2019

Et par anonyme elevcitater fra den afsluttende elevevaluering i juni 2019:

”Det har været et fantastisk år og jeg vil aldrig glemme det her år. Alle oplevelser har været uforglemmelige og jeg vil aldrig havde været noget foruden. Jeg har lært så meget om mig selv og jeg vil altid have OE i mit hjerte.”

Fælles skabet har været fantastisk, og jeg kommer til at savne det forfærdeligt meget. Vil aldrig undvære de oplevelser jeg har haft.”

 Som lærer, medarbejder og ledere på Odsherreds Efterskole er det et privilegium hvert år at følges med en fantastisk gruppe af unge mennesker og se deres udvikling og glæde henover skoleåret – som de gerne deler med os.

Meget kan umuligt gøres op som tal og grafer i et regneark – men noget af det kan, og det er, hvad vi i denne evalueringsrapport har bestræbt os på at gøre: træde to skridt tilbage og se på elevernes udvikling og oplevelser i et nøgternt skær, så vi kan blive klogere på hvad der sker, og hvad der kunne gøres endnu bedre.

I skolens selvevaluering indgår også en vurdering af elevernes undervisningsmiljø.

God fornøjelse med læsningen.

 (PS.: du kan zoome ud ved at højreklikke på dokumentet der kommer frem på siden og vælge "Zoom ud" i menuen)

Læs meget mere her!

Prøveresultater 2019

I en jævn kurve har skolen gennem årene hævet sine faglige resultater, så vi i sommeren 2019 lå pænt i forhold til landsgennemsnittet i adskillige fag.

Men karaktererne er kun en lille del af den udvikling som kan sættes på tal. Læs mere om det i selvevalueringen.

Se prøveresultaterne fra sommeren 2019

 

Valg af ungdomsuddannelse

Her kan du se en oversigt over de ungdomsuddannelser som elevholdet fra 2017/2018 fordelte sig på. Klik her!

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at langt de fleste af vores elever går videre med en gymnasial uddannelsen, og et stadigt stigende antal kaster sig over en IB. Det er vores oplevelse, at vores elever bliver godt rustet til gymnasiet, både fagligt og hvad angår modenhed og indsigt.

Uddannelses- og karrierevejledning

Det er vigtigt for os, at vores elever kommer videre til den helt rigtige ungdomsuddannelse, så de stilles bedst muligt i fremtiden.

Vores dygtige og erfarne vejleder Christine Kejser vejleder, rådgiver og støtter elever og forældre gennem hele processen.

Du kan læse mere om skolens vejledningspraksis her!

Inklusionstilbud

Odsherreds Efterskole er en almen efterskole med en tydelig international profil og en særlig vægt på udvikling af stærke faglige- og personlige kompetencer.

Det gælder også for unge med diagnoser som ADHD og Asperger. Hvordan vi støtter op om deres ophold på Odsherreds Efterskole kan du læse mere om her: Inklusionstilbud på Odsherreds Efterskole