Dokumentation

På denne side kan du finde alt om Odsherreds Efterskole i tal og paragraffer.

I den omfattende selvevaluering vurderer vi i kurver og grafer vores evne til at udvikling elevernes faglige og personlige kompetencer, og vi ser på deres trivsel, oplevelser og undervisningsmiljø, set i forhold til skolens formål.

Du kan også finde de karakterer som blev indberettet til Undervisningsministeriet i juni 2018, skolens Indholdsplan og kalender for skoleåret 18/19 samt skolens vedtægter og strategier for uddannelsesvejledning og inklusion.

 

Se mere nedenfor

Indholdsplan for 18/19

I indholdsplanen kan du i detaljer læse alt om de aktiviteter der finder sted på Odsherreds Efterskolen igennem skoleåret 2018/2019, og hvordan de hver for sig bidrager til at virkeliggøre skolens formål.

 

Klik her og læs hele indholdsplanen

 

 

Indholdsplan, prøveperiode

Som bilag til skolens indholdsplan, kan i her finde en beskrivelse af skolens undervisningstilbud som afvikles sideløbende med de mundtlige prøver.

Klik her for en beskrivelse af formål og indhold

Klik her for en oversigt over dagsplanerne

 

 

Vedtægter og regler

Skolens vedtægter

Dele af skolens vedtægter går tilbage til stiftelsesåret i 1907, men meget er naturligvis også løbende tilpasset den historiske og lovgivningsmæssige udvikling. Du kan læse skolens vedtægter her!

Af skolens vedtægter fremgår også skolens formål og værdier.

Skolens regler

De regler vi har lavet for Odsherreds Efterskole har det formål at skabe tryghed og udtrykke gensidig respekt og tillid, så vi fuldt og helt kan fokusere på alt det gode, som vi ønsker skal komme ud af efterskoleåret. Derfor forventer vi at reglerne bliver overholdt, det er i alles interesse.

Du kan læse mere om vores forventninger til vores elever her:

 

Reglement for Odsherreds Efterskole 2019-2020

Kalender for 19/20

Skolens kalender for perioden august 2018 til juni 2019. Kalenderen indeholder kune de vigtigste begivenheder og ikke alle de løbende aktiviteter og events. -Rettelser og tilføjelser kan og vil forekomme.

Klik her for kalenderen for 2019/2020!

Selvevaluering 2016

Et par anonyme elevcitater fra den afsluttende elevevaluering i juni 2016:

”Jeg har elsket at gå på OE, og det har været et fantastisk år med de dejligste mennesker og de sjoveste, mest udfordrende og fantastiske oplevelser. Jeg føler, at jeg har fundet mig selv det her år, og at jeg er blevet bedre til at se hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan klare både i forhold til det fysiske og det psykiske.”

”OE har været det mest fantastiske år i mit liv og taget i betragtning af at jeg ikke troede at jeg ville kunne trives på en efterskole i starten så har det været perfekt! Intet mindre. Det er en af mine bedste beslutninger i hele mit liv at tage på OE. Det er helt uden tvivl! Jeg elsker det her sted og er enormt ked af at vi skal væk herfra og afløses af en ny årgang og jeg er ærligtalt lidt misundelige på dem.”

 Som lærer, medarbejder og ledere på Odsherreds Efterskole er det et privilegium hvert år at følges med en fantastisk gruppe af unge mennesker og se deres udvikling og glæde henover skoleåret – som de gerne deler med os. Meget af det kan umuligt gøres op som tal og grafer i et regneark – men noget af det kan, og det er, hvad vi i denne evalueringsrapport har bestræbt os på at gøre: træde to skridt tilbage og se på elevernes udvikling og oplevelser i et nøgternt og objektivt skær, så vi kan blive klogere på hvad der sker, og hvad der kunne gøres endnu bedre.

I skolens selvevaluering indgår også en vurdering af elevernes undervisningsmiljø.

God fornøjelse med læsningen.

 (PS.: du kan zoome ud ved at højreklikke på dokumentet der kommer frem på siden og vælge "Zoom ud" i menuen)

Læs meget mere her!

Prøveresultater 2017

I en jævn kurve har skolen gennem årene hævet sine faglige resultater, så vi i sommeren 2017 lå pænt over landsgennemsnittet i adskillige fag.

Men karaktererne er kun en lille del af den udvikling som kan sættes på tal. Læs mere om det i selvevalueringen.

Klik her for prøveresultaterne fra sommeren 2017

 

Valg af ungdomsuddannelse

Her kan du se en oversigt over de ungdomsuddannelser som elevholdet fra 2017/2018 fordelte sig på. Klik her!

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at langt de fleste af vores elever går videre med en gymnasial uddannelsen, og et stadigt stigende antal kaster sig over en IB. Det er vores oplevelse, at vores elever bliver godt rustet til gymnasiet, både fagligt og hvad angår modenhed og indsigt.

Uddannelses- og karrierevejledning

Det er vigtigt for os, at vores elever kommer videre til den helt rigtige ungdomsuddannelse, så de stilles bedst muligt i fremtiden.

Vores dygtige og erfarne vejleder Christine Kejser vejleder, rådgiver og støtter elever og forældre gennem hele processen.

Du kan læse mere om skolens vejledningspraksis her!

Inklusionstilbud

Odsherreds Efterskole er en almen efterskole med en tydelig international profil og en særlig vægt på udvikling af stærke faglige- og personlige kompetencer.

Det gælder også for unge med diagnoser som ADHD og Asperger. Hvordan vi støtter op om deres ophold på Odsherreds Efterskole kan du læse mere om her: Inklusionstilbud på Odsherreds Efterskole