Dokumentation

DET LOVPLIGTIGE

På denne side kan du finde information om Odsherreds Efterskole i tal og paragraffer.

I den omfattende selvevaluering vurderer vi i kurver og grafer vores evne til at udvikle elevernes faglige og personlige kompetencer, og vi ser på deres trivsel, oplevelser og undervisningsmiljø, set i forhold til skolens formål.

Du kan bla. også finde de karakterer, som blev indberettet til Undervisningsministeriet, skolens indholdsplan samt skolens vedtægter og strategier for uddannelsesvejledning og inklusion.

SKOLENS ÅRSPLAN 2023/24

Her ses skolens overordnede årsplan for 2023/24

INDHOLDSPLAN FOR 2023/24

I indholdsplanen kan du i detaljer læse alt om de aktiviteter der finder sted på Odsherreds Efterskolen igennem skoleåret 2023/2024, og hvordan de hver for sig bidrager til at virkeliggøre skolens formål.

PRØVEPERIODEN 2024

Indholdsplan for undervisning i den mundtlige prøveperiode 2024 kan ses her.

SELVEVALUERING 2021-22

Som lærer, medarbejder og ledere på Odsherreds Efterskole er det et privilegium hvert år at følges med en fantastisk gruppe af unge mennesker og se deres udvikling og glæde hen over skoleåret.

I skolens selvevaluering indgår også en vurdering af elevernes undervisningsmiljø.

God fornøjelse med læsningen.

PRØVERESULTATER

Her ses det, hvordan Odsherreds Efterskole faglige resultater ligger ift. landgennemsnittet.

UNDERVISNINGSMILJØ 21/22

Her finder du information om vores undervisningsmiljø 2021/2022.

VALG AF UNGDOMSUDDANNELSE

Her kan du se en oversigt over de ungdomsuddannelser som elevholdet fra 2017/2018 fordelte sig på. Klik her!

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at langt de fleste af vores elever går videre med en gymnasial uddannelsen, og et stadigt stigende antal kaster sig over en IB. Det er vores oplevelse, at vores elever bliver godt rustet til gymnasiet, både fagligt og hvad angår modenhed og indsigt.

Uddannelses- og karrierevejledning

Det er vigtigt for os, at vores elever kommer videre til den helt rigtige ungdomsuddannelse, så de stilles bedst muligt i fremtiden.

Vores dygtige vejleder, Celina Ancher Lund, vejleder, rådgiver og støtter elever og forældre gennem hele processen.

VEDTÆGTER

skolens vedtægter

Dele af skolens vedtægter går tilbage til stiftelsesåret i 1907, men meget er naturligvis også løbende tilpasset den historiske og lovgivningsmæssige udvikling. 

Af skolens vedtægter fremgår også skolens formål og værdier.

ANTIMOBBESTRATEGI

Her kan I læse vores Antimobbestrategi

EN NY VERDEN. EN NY GENERATION