Skolens rammer

RAMMER FOR TRIVSEL OG ADFÆRD

For at alle kan trives og udvikle sig, både i de små og i det store fællesskab, er det nødvendigt at forstå, at alle har et ansvar for hinanden. Det betyder, at vi hjælper, hvor vi kan, tænker på andre end os selv og er opmærksom på, hvad der gavner fællesskabet. 
 
Det skal være rart for os alle at være på OE, og vi skal kunne føle os trygge. Derfor er det vigtigt, at vi alle: 
 
• taler pænt til og om hinanden, også digitalt
• opfører os ordentligt over for hinanden, også digitalt
• altid forsøger at være inkluderende 
• hjælper, hvor vi kan
• passer på hinanden og skolens ting
• rydder op efter os selv
• er stille, når der er stilletime
• overholder tiderne – både til timerne, til maden, når man skal være på værelset osv.
• sover på eget værelse om natten – så alle kan føle sig trygge.
 
Vi må huske på, at selv om vi er forskellige, så deler vi alle samme ønske om et godt år med gode venskaber, sjove og udviklende oplevelser, og følelsen af at høre til og have det rart. 
 
Visse ting er uforenelige med et godt fællesskab på en efterskole. Drikkevarer med alkohol er ikke tilladt, når man er under skolens tilsyn, og brugen af euforiserende stoffer som hash m.m. er ulovligt og uforeneligt med efterskolelivet, det gælder både i weekender, på ferier og på skolen.
 
Det samme gør sig gældende for nikotinprodukter, men vi hjælper rigtigt gerne, hvis du er blevet afhængig af dette.
 
Derudover kan det være svært at have sex uden at komme til at overtræde nogens grænser, og vi mener, det hører til under private forhold, hvor det er mere trygt og ordentligt, end når man er blandt en masse andre unge og voksne. Derfor er det uforeneligt med efterskolelivet.
 
Vi har stor tillid til dig, og vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig godt gennem året her på OE. 
 
Årgang 2022/23 valgte tre citater, som de mente, skal kendetegne et efterskoleår på OE. Vi håber, du – ligesom vi – synes, de er velvalgte, og at du er klar på at få dem til at fylde i skoleåret 2023/24:
 
• Her skaber vi en atmosfære, hvor vi alle kan trives og udvikles som mennesker.
• Vi opløfter hinandens forskelligheder, behandler alle med værdighed og respekt.
• Vi går fremad i fællesskab for at virkeliggøre det, vi brænder for.

EN NY VERDEN. EN NY GENERATION