Skip to content
Bliv elev

Økonomi

Ugepris

I 2022/23 ligger ugeprisen på 3.260 kr. Bemærk, at alle vores rejser er inkluderet i prisen. Herfra skal naturligvis trækkes statstilskuddet, hvis størrelse afhænger af husstandsindkomsten. 

I kan beregne prisen for efterskoleopholdet her:

https://www.efterskolerne.dk/da/Pris/Prisberegner

Der vil være et ekstra tillæg, hvis man vælger OE Business eller OE Response på 150,- kr. pr uge.

Sammenligner man priserne for Odsherreds Efterskole med andre lignende efterskoler, skal man være opmærksom på, at mange efterskoler ikke inkluderer udgifterne til rejseaktiviteter i ugeprisen.

Ugeprisen for skoleåret 2023/24

For skoleåret 2023/24 må der forventes en mindre prisregulering i forhold til ændringer i udgifter til rejser, stigende energipriser m.v.

Et skoleår er 42 uger.

Særlige muligheder for økonomisk støtte

https://www.efterskolerne.dk/Pris/Saerlige_muligheder_for_okonomiske_stotte

billede

Rejserne

Alle udgifter til rejserne er inkluderet i ugeprisen. Eleverne får kost og logi og skal selv kun dække lommepenge og eventuelle vaccinationer.

Indmeldelsesgebyr og første rate

Indmeldelsesgebyret udgør 3.500 kr. for skoleåret 2022/2023 og skal indbetales senest 14 dage efter, at eleven er optaget. Beløbet dækker indmeldelse, plus en OE t-shirt ved optagelse og en OE hoodie ved skolestart. Beløbet tilbagebetales ikke ved en evt. framelding af pladsen.

Den 1. marts 2022 indbetales et acontobeløb på kr. 6.500 for den første rate for august måned. Ved framelding efter den 31. marts 2022 tilbagebetales dette beløb ikke. De 6.500 kr. vil efter skolestart blive fratrukket forholdsvis på de resterende skolepengerater.  

billede

Materialekonto

I maj 2022 indbetales et depositum på kr. 3.000, som refunderes efter skoleåret, fratrukket eventuelle erstatningsforpligtigelser eller indkøb af særlige materialer. Dette beløb refunderes ved evt. framelding af pladsen inden skolestart.

Eventuelle skader
Eleven og forældrene er ansvarlige for at erstatte skader, som eleven har forvoldt, og som ligger ud over almindeligt slidtage. Her kan vi anbefale, at man allerede inden skolestart undersøger om sådanne skader er dækket af familiens indbo- eller familieforsikring.

billede

Vaccinationer

Vaccinationer til rejserne kan man vælge at tage derhjemme eller hos os. De koster det samme, men prisen vil naturligvis være forskellig fra elev til elev, alt efter hvor mange vaccinationer, man har brug for. Beløbet kan være op til 4.500 kr., som betales til det lokale lægehus på mobilepay. Hver enkelt elev og forældre vurderer, hvilke vacciner eleven mangler.

billede

Cambridge

Undervisningen i Cambridge er inkluderet i ugeprisen, men eksamen og IGCSE-eksamensbeviset afregnes med 900 kr. pr. fag eleven er tilmeldt. Dette beløb trækkes fra materialekontoen.

billede

Afbrydelsesgebyr

Gebyret for afbrydelse af opholdet før tid svarer til fire ugers betaling eksklusiv statsstøtte. Dette gælder både, når eleven selv vælger at afbryde opholdet, og hvis eleven hjemsendes for dårlig opførsel eller for at bryde skolens reglement.

En ny verden. en ny generation

Bliv elev