Formål og værdier

På Odsherreds Efterskole har vi en drøm for vores 165 pragtfulde elever.

Vi vil se dem modnes til dygtige og modige unge mennesker. Vi vil se dem kaste sig over fremtiden, stærke nok til ikke at gå af vejen for forhindringer og med en vision i hjertet, som de brænder efter at virkeliggøre.

Se mere nedenfor

Kompetencer for en ny tid og en ny generation

I skolens vedtægter står der at Odsherreds Efterskole er sat I verden for “at udvikle elevernes kompetencer, så de kan være med til at skabe en verden hvori de selv og andre kan udvikles og trives.”

Alt hvad vi gør, har dette ene formål: at ruste vores elever til livet og åbne dem for de enorme muligheder for job og uddannelse som en globaliseret verden byder på. Og det gør vi ikke ved at tale om det, men ved tage ud i verden og opsøge mennesker, skoler, kulturer og muligheder – og invitere det hele hjem til os selv I Fårevejle. Og lige pludselig er verden blevet meget, meget større!

Men det handler ikke kun om de mange muligheder, det handler også om at kunne takle de mange udfordringer, som livet på vores planet står overfor, og som vi ikke kan ignorere.

Man kan blive mismodig og handlingslammet – men det er ikke vejen frem. Tværtimod. Der er muligheder og håb – men de er svære at få øje på, hvis vi sidder derhjemme. Vi må ud og møde verden og de mennesker, som det hele handler om. Så kan vi forholde os til virkeligheden – og når man gør det, så åbner ens tanker sig for en fremtid som måske kun den nye generation af unge, vil være istand til at virkeliggøre. Og så løfter håbet og troen sig op over udfordringerne og man ser på fremtiden, på en helt ny måde.

Værdier fra fortiden - fortolket til fremtiden

Det er godt at tale om udvikling, læring, kompetencer, rejser og så videre, men dannelse og modenhed handler også om at finde fast grund under fødderne I en konstant foranderlig verden. Som psykologgiprofessor Svend Brinkmann skriver I sin bog “Ståsteder” fra 2016: “Selv om der ikke findes nogen sandhed, så kan mennesket godt være sandfærdigt, og selv om der ikke findes nogen vished, så kan mennesket godt være pålideligt”.

Det handler om at finde sine grænser og de værdier, som man vil leve sit liv på.

I året 960 satte Harald Gormssøn stenen I Jelling og markerede Danmarks overgang til et land funderet på kristne værdier. Men som det ses af motivet, hvor Kristus er omgivet af runer og vikingetidens ornamentik, så fik dansk kristendom fra begyndelsen sit særlige udtryk, rundet af Danernes egen kultur, religiøsitet og historie og som i et gunstigt samspil har formet en dansk kultur baseret på værdier som tillid, lighed, åbenhed, kreativitet og ansvarlighed og som har gjort det til en selvfølge for os, at de stærke bærer de svage og at vi gennem et frivilligt og ulønnet engagement I demokratiske foreninger deler vores tid og viden og dygtighed med hinanden.

Denne tradition og kultur er et af vores vigtigste bidrag til verden, og den skal vi værne om.

Vi ønsket at fællesskabet på Odsherreds Efterskole gør, at man som elev på engang oplever sig værdsat og påskønnet og holdt af, og samtidigt opfordres, udfordres og inspireres til at tage ansvar for ham eller hende ved min side, og også for det land og den planet som vi lever på.

Lærerne på Odsherreds Efterskole har oplevet Gud og kristendommen på hver deres måde, og hver lærer har sin særlige livserfaring at dele ud af. Det sætter vi pris på, for som vi ser det, så er Guds verden er en stor og rig og mangfoldig verden, fuld af farver og nuancer og perspektiver.

I skolens vedtægter står der at Odsherreds Efterskole bygger på et kristent livssyn, som med et enkelt vers fra Det Gamle Testamente kan udtrykkes således:  ”Jeg véd hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb” .

I løbet af året får du en fornemmelse af hvad det kristne livsperspektiv kan bidrage med, fra mange forskellige synsvinkler, og dét som du finder værdifuldt kan du tage videre med ind i dit voksenliv. Du har frihed til at vælge til og fra, og det er en frihed vi værner om.

 

Bedre Frem

Hvordan Odsherreds Efterskole blev til. Formet og dannet af historien. Det kan du læse mere om her.