Rejser over hele verden

Den globaliserede verden giver os enorme muligheder for selvudfoldelse, men disse muligheder trues samtidigt af store udfordringer.

Skal man kunne begå sig I verden, må man være fortrolig med både mulighedre og udfordringer. Man må naturligt kunne begå sig I fremmede kulturer, man må kunne samarbejde med mennesker med en helt anden kulturbaggrund, og man må kunne trække det bedste ud af uddannelsestraditioner som er helt anderleders end den danske.

Det kan man ikke lære ved at blive hjemme I Danmark. Man må opsøge verden I al dens mangfoldighed, og komme så tæt på virkelilgheden som vi kan og tør.

Se mere nedenfor

Efterskolernes Dag 2020

Eventyret begynder i dag!

Opdag en helt ny verden - besøg Odsherreds Efterskole - Danmarks mest internationale efterskole!

OE Business: For en ny generation af globale iværksættere

OE Response: for en ny generation af globale aktivister

OE International: For en ny generation af verdensborgere

Efterskolernes dag er aflyst, MEN…

Besøg OE on-line den 27. september

Søndag den 27. september kl. 13:00 og kl. 14:30 vil vi invitere jer på digitalt besøg på Odsherreds Efterskole.

Forstander Tom Hagedorn vil tage alle med på en kort on-line-rundtur på skolen og give et indblik i skolens unikke internationale profil.

Så let er det:

  1. alle som har tilmeldt sig Efterskolernes dag tilsendes et link. Du kan derfor fortsat tilmelde dig Efterskolerne dag på dette link: https://forms.gle/hJYyufEagbZJRAj16 (I formularen skal angives et tidspunkt, men det er nu uden betydning)
  1. Man vælger selv om man vil klikke sig ind klokken 13:00 eller 14:30. Linket går til Zoom, og det kræver ingen forudgående tilmelding eller registrering

For elever der søger optagelser til skoleåret 21/22

Alle elever der på deres tilmelding til Efterskolernes dag har markeret at de ønsker optagelse til skolåret 21/22 vil automatisk blive inviteret til en informationsaften onsdag den 7. oktober.

For elever der søger optagelse til skolåret 22/23 eller senere

Her må vi bede jer tilmelde jer en informationsaften på skolens hjemmeside på https://odsherredsefterskole.dk/kontakt. I vil herefter blive inviteret til en af vores informationsaftner.

 

 

En ny verden. En ny Generation.

Ved at opsøge verdens brændpunkter, møde de mennesker det handler om, høre deres historie, påtage sig et ansvar - så fornemmer vi nye muligheder for fremtiden. Muligheder der kalder på en ny generation af unge med et globalt udsyn. Se hvad det betyder for vores elever.

Sverige I September

Den lille rejse, med det store fokus

Gennem programmet Stifinder, har vi fokus på at udvikle elevernes selvforståelse, robusthed og evne til at samarbejde og påtage sig ansvar og lederskab.

Efter de første seks uger på OE, opdager vi hvor langt vi allerede er kommet ved bevæge os ud I de store svenske skove. Og man opdager hurtigt, at selv om vi kun har kørt I få timer, så er vi kommet langt væk hjemmefra.

I små grupper, med kort og kompas. Man falder I søvn under stjenehimlen. Man bader I skovsø. Man bygger sin bivuak. Man sejler ned ad floder, og går I land på en ø. Fanger en fisk og rister den over et bål. Og problemer der synes store, bliver pludselig små. Og ting man ikke troede man kunne undvære, viser sig at være helt ligegyldige. Og man begynder at fornemme de store menneskelige ressourcer vi råder over. Som fællesskab og som menneske.

Asien og USA I februar

Udvekslingsbesøg på en af OE’s mange søsterskoler

Vi vil gøre vores elever fortrolige med alle de kolossale der eksisterer på et globaliseret uddannelses- og arbejdsmarked. Og det kan man ikke lære, ved at blive hjemme I Danmark.

Vi må ud over grænserne. Opsøge mulighederne. Opleve på egen krop hvad det vil sige at følge skolegangen på anerkendte skoler I Asien, USA og Afrika, og flyt ind hos en værtsfamilie i for eksempel Taiwan, Hong Kong, Jaipur, Sydkorea, Jakarta, kentucky eller Vermont.

Man skal ikke undervurdere hvor store kulturforskelle der er mellem Danmark og udlandet, men det er forskelle som man kan blive fortrolig med, og komme til at værdsætte, når man flytter ind hos en lokal familie og oplever hverdagen, skolegangen og kulturen på første hånd. Pludselig åbner verden sig, og man aner muligheder man aldrig havde forestillet sig.

Er du i tvivl? - Så prøv at kigge lidt på de videoblogs vi lægger op under rejserne.

Afrika I Marts

Udviklingsrejser til verdens brændpunkter

Det er ikke nok, at vi kan begå os på eliteskolerne på den globaliserede verdens solside, vi må også have førstehånds kendskab til de udfordringer som verden står overfor, og som det bliver den kommende generations opgave at finde løsninger på.

Derfor opsøger vi nogle af klodens fattigste egne for at forstå hvor og hvordan og hvorfor udfordringerne opstår.

Samtidigt får vi indblik i urgamle, eventyrligt smukke og fantastisk traditionsrige og levende kulturer, vi møder skønne kreative og foretagsomme mennesker og opdager at der er muligheder og håb og at vi kan gøre en forskel som land, som fællesskab, som enkeltmenneske – som er meget større, end vi aner!

 

Oplevelser der former dit syn på verden

Udviklingsrejserne arrangerer vi i et tæt samarbejde med professionelle organisationer. Det gælder hovedsageligt Folkekirkens Nødhjælp som står for vores rejser til Cambodia, Nepal, Malawi, Zambia og det nordlige uganda og det gælder HOPE Danmark som har et stort lokalt arbejde i det sydlige Uganda. 

Hvad siger forældrene

 

At tage på skitur til Norge eller Østrig, eller besøge  en storby i Europa eller USA - det ved vi alle sammen hvad er. Men hvordan er det lige med privat indkvartering ved en familie i Indien, eller at køre rundt i Jeep i det centrale Afrika?

 

Grundig forberedelse. Erfarne og lokale samarbejdspartnere så som Folkekirkens Nødhjælp. Et godt kendskab til de destinationer vi tager eleverne med ud på. Lærere der er vant til at rejse, og som kan stå med et stort ansvar. 

Det er sådan vi forsøger at skabe det bedst mulige grundlag, for at kunne give eleverne de størst mulige oplevelser.

 

 

Økonomi

Alle udgifter til rejser og ophold er betalt i skolepengene. Kun omkostninger til Visa og vaccinationer kommer oveni, men vi arrangerer det hele, så i mærker kun at beløbet bliver trukket på materialekontoen.