Rejser over hele verden

Den globaliserede verden giver os enorme muligheder for selvudfoldelse, men disse muligheder trues samtidigt af store udfordringer.

Skal man kunne begå sig I verden, må man være fortrolig med både mulighedre og udfordringer. Man må naturligt kunne begå sig I fremmede kulturer, man må kunne samarbejde med mennesker med en helt anden kulturbaggrund, og man må kunne trække det bedste ud af uddannelsestraditioner som er helt anderleders end den danske.

Det kan man ikke lære ved at blive hjemme I Danmark. Man må opsøge verden I al dens mangfoldighed, og komme så tæt på virkelilgheden som vi kan og tør.

Se mere nedenfor

En ny verden. En ny Generation.

Ved at opsøge verdens brændpunkter, møde de mennesker det handler om, høre deres historie, påtage sig et ansvar - så fornemmer vi nye muligheder for fremtiden. Muligheder der kalder på en ny generation af unge med et globalt udsyn. Se hvad det betyder for vores elever.

Asien og USA I februar

Udvekslingsbesøg på en af OE’s mange søsterskoler

Vi vil gøre vores elever fortrolige med alle de kolossale der eksisterer på et globaliseret uddannelses- og arbejdsmarked. Og det kan man ikke lære, ved at blive hjemme I Danmark.

Vi må ud over grænserne. Opsøge mulighederne. Opleve på egen krop hvad det vil sige at følge skolegangen på anerkendte skoler I Asien, USA og Afrika, og flyt ind hos en værtsfamilie i for eksempel Taiwan, Hong Kong, Jaipur, Sydkorea, Jakarta, kentucky eller Vermont.

Man skal ikke undervurdere hvor store kulturforskelle der er mellem Danmark og udlandet, men det er forskelle som man kan blive fortrolig med, og komme til at værdsætte, når man flytter ind hos en lokal familie og oplever hverdagen, skolegangen og kulturen på første hånd. Pludselig åbner verden sig, og man aner muligheder man aldrig havde forestillet sig.

Er du i tvivl? - Så prøv at kigge lidt på de videoblogs vi lægger op under rejserne.

Sverige

Sverige overlevelsestur

I mange år har vi taget til op i Sveriges dybe skove for at udfordre os selv, som en forberedelse på de store rejser senere på skoleåret. Vi har på den måde lært noget om os selv. Vi kan faktisk godt gå 5 km uden at have spist morgenmad og jeg kan faktisk godt koncentrerer mig selvom jeg er træt og sulten - det er svært, men jeg kan! Den erfaring skal vi bruge når vi senere er i Indien og rammer ind i den ene kulturforskel efter den anden og deadline på buddy-projektet nærmer sig, og i landsbyen i Uganda, hvor vi skal bo sammen under ringe vilkår. 

Afrika I Marts

Udviklingsrejser til verdens brændpunkter

Det er ikke nok, at vi kan begå os på eliteskolerne på den globaliserede verdens solside, vi må også have førstehånds kendskab til de udfordringer som verden står overfor, og som det bliver den kommende generations opgave at finde løsninger på.

Derfor opsøger vi nogle af klodens fattigste egne for at forstå hvor og hvordan og hvorfor udfordringerne opstår.

Samtidigt får vi indblik i urgamle, eventyrligt smukke og fantastisk traditionsrige og levende kulturer, vi møder skønne kreative og foretagsomme mennesker og opdager at der er muligheder og håb og at vi kan gøre en forskel som land, som fællesskab, som enkeltmenneske – som er meget større, end vi aner!

 

Højdepunkter

Oplevelser der former dit syn på verden

Udviklingsrejserne arrangerer vi i et tæt samarbejde med professionelle organisationer. Det gælder hovedsageligt Folkekirkens Nødhjælp som står for vores rejser til Cambodia, Nepal, Malawi, Zambia og det nordlige uganda og det gælder HOPE Danmark som har et stort lokalt arbejde i det sydlige Uganda. 

Hvad COVID-19 betyder for OE’s internationale profil

Hvad COVID-19 betyder for OE’s internationale profil

De omfattende ud- og indrejseforbud, som lige nu gælder over den ganske klode, påvirker naturligvis en skole som os og betyder at vi må tænke i nye baner og have alternative muligheder liggende klar i skuffen.

 I skoleåret 21/22 vil de første større udlandsrejser være placeret i januar 2022. Vi håber vel alle på, at vi på det tidspunkt har en effektiv kombination af quick-test, behandlingsmetoder og vaccinationsmuligheder, der vil gøre det muligt for os igen at rejse ud i verden.

 Det er dog ikke usandsynligt, at der vil ske en ændring af destinationer, idet nogle, også til den tid, vil være mere sikre end andre, ligesom man også kan tænke sig, at man nogle steder i verden stadig vil være forbeholdne over at få besøg fra Europa. Her vil vi kunne trække på skolens store internationale netværk, og de mange erfaringer vi gennem årene har bygget op.

 Hvad søsterskoler angår kunne der eksempelvis være tale om at udskifte Indien med endnu en spændende destination på Taiwan, der længe har været et COVID-19-sikkert sted at begive sig hen. Det samme vil gælde for de mange besøg vi plejer at modtage gennem året, de vil muligvis blive lidt færre og lidt mindre ”eksotiske” end tidligere, men vi har en forhåbning om, at vi sidst på skoleåret igen vil nærme os normale tilstande.

 Anderledes er det med vores store engagement i Afrika. Men også her kan der være store regionale forskelle. Ligesom der kan være det i Europa, blot er Afrika lige så stort som Kina, Indien, USA plus store dele af Europa – tilsammen. Vi forventer derfor til foråret 2022 at kunne finde gode løsninger på det afrikanske kontinent i samarbejde med vores primære partnere i Afrika, Folkekirkens Nødhjælp og Hope-Danmark.

 Skulle alle forudsigelser slå fejl, og vi stadigt om halvandet år står med en uafklaret pandemisk situation, vil vi i dialog med forældrene vurdere alternative muligheder. Det kan være en stor fælles skitur kombineret med helt andre typer af rejsemål, alt efter pandemiens karakter, og skulle det indebære besparelser på rejsebudgettet, vil vi med disse besparelser reducere forældrenes skolebetaling. Men dertil hverken tror eller håber vi, at det kommer.

Hvad siger forældrene

 

At tage på skitur til Norge eller Østrig, eller besøge  en storby i Europa eller USA - det ved vi alle sammen hvad er. Men hvordan er det lige med privat indkvartering ved en familie i Indien, eller at køre rundt i Jeep i det centrale Afrika?

 

Grundig forberedelse. Erfarne og lokale samarbejdspartnere så som Folkekirkens Nødhjælp. Et godt kendskab til de destinationer vi tager eleverne med ud på. Lærere der er vant til at rejse, og som kan stå med et stort ansvar. 

Det er sådan vi forsøger at skabe det bedst mulige grundlag, for at kunne give eleverne de størst mulige oplevelser.

 

 

Økonomi

Alle udgifter til rejser og ophold er betalt i skolepengene. Kun omkostninger til Visa og vaccinationer kommer oveni, men vi arrangerer det hele, så i mærker kun at beløbet bliver trukket på materialekontoen.