OE International

OE International er for dig, der gerne vil helt tæt på kulturen i andre lande. 

Du har lyst til at møde unge, hvis livssituation er kulturelt anderledes, og du er nysgerrig på, hvordan NGO´er og nødhjælpsorganisationer arbejder. 

Den globaliserede verden giver os enorme muligheder, men den kræver samtidig, at du kan begå sig i fremmede kulturer og samarbejde med mennesker med en helt anden kulturbaggrund. Det kan du ikke lære ved at blive hjemme i Danmark, og på OE International rejser vi ud i den mangfoldige verden

Se mere nedenfor

Hverdagen på OE International

På OE International får du:
  • En 10-klasses prøve i dansk, matematik, engelsk
  • Undervisning i Verdensborgerskab
  • Interessefag sammen med resten af OE
  • Mulighed for at vælge Cambridgefag samt tysk/fransk og fysik

Søsterskolerejser

Udvekslingsbesøg på en af OE’s mange søsterskoler

Vi vil gøre dig fortrolig med at rejse ud i verden og møde andre kulturer. På egen krop vil du opleve, hvad det vil sige at følge skolegangen på en skole i udlandet.

Man skal ikke undervurdere, hvor store kulturforskelle der kan være mellem Danmark og udlandet, men det er forskelle, som du får mulighed for at blive fortrolig med og kan komme til at værdsætte, når du oplever hverdagen, skolegangen og kulturen på første hånd. Pludselig åbner verden og nye muligheder sig. Vi bliver næsten altid indkvarteret privat, hvilket giver dig mulighed for et personligt indblik i deres hverdag og kultur.

I løbet af skoleåret arbejder vi sammen med vores søsterskoler, og det vil give dig erfaringer i at begå dig i et internationalt miljø. Du vil også opleve at få besøg i Fårevejle. Her bliver vores gæster indkvarteret på værelserne, og din gæst vil tage med dig hjem på weekend og opleve livet i en dansk familie.

Sammen med vores gæster laver vi faglige projekter inden for naturfag og samfundsfag, hvor vi samarbejder og finder løsninger i fællesskab. Derudover laver vi en masse sjove aktiviteter og hygger os sammen, og gæsterne oplever hverdagen på en efterskole. 

Rigtigt mange af vores elever oplever at knytte tætte venskaber på tværs af grænser, hvilket giver helt nye muligheder for fremtiden.

Vores søsterskoler ligger spredt ud over verden, og de aktuelle muligheder og begrænsninger er afgørende for, hvor langt ud i verden, det er muligt at rejse.

Udviklingsrejser

Udviklingsrejser til andre egne

Udover at kunne begå dig på en af vores søsterskoler, skal du også møde nogle af de udfordringer, som verden står overfor, og som du i fremtiden skal være med til at finde løsninger på.

Derfor kommer du på en udviklingsrejse, hvor du møder mennesker, hvis livsvilkår er anderledes end dine. Du vil få indblik i traditionsrige og levende kulturer og møde skønne, kreative mennesker, og samtidig vil du opdage, at du kan være med til at gøre en forskel for både din og andres fremtid.

Udviklingsrejserne arrangerer vi i et tæt samarbejde med professionelle og erfarne organisationer som Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke og HOPE Danmark.