Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning

Vejleder

Celina Ancher Lund
celina@oepost.dk
59 96 14 52

Samtaler
Alle elever har løbende coachingsamtaler med deres stifinderlærer om deres udvikling inden for deres faglige, personlige og sociale kompetencer, der også ligger til grund for den senere uddannelsesparathedsvurdering.

Vejlederen afholder samtaler med ikke-uddannelsesparate elever, samt elever vi vurderer har brug for særlig vejledning med henblik på at afklare uddannelsesvalget efter efterskolen.
Alle andre elever er meget velkomne til selv at opsøge vejlederen, men der ligger ikke obligatoriske samtaler for disse elever.

OSO 10. klasse uge 45
10. klasse arbejder med deres obligatoriske selvvalgte opgave (OSO), der tager udgangspunkt i deres uddannelsesplan.

Brobygning for 10. klasse uge 47
Alle 10. klasser er i 2 + 3 dages brobygning på ungdomsuddannelser i efterskolens nærområde. Den ene periode kan erstattes af en praktik.

December
Uddannelsesparathedsvurdering af den enkelte elev.

Januar/februar
Yderligere vejledningssamtaler efter behov for ovennævnte elevgrupper.

Optagelse.dk
Orientering for alle om tilmelding til ungdomsuddannelserne / 10 kl. og udfyldelse af uddannelsesplan.

Ansøgning og uddannelsesplan udarbejdes hjemme af elev og forældre, men sættes i gang fra skolens side.

Februar/marts
Sidste frist for tilmelding til ungdomsuddannelserne / 10 kl. og udfyldelse af uddannelsesplan på optagelse.dk er 1. marts.

Maj
Eleverne får direkte besked om optagelse på ungdomsuddannelserne på enten mail eller e-Boks.

Praktik
Da vi bruger meget tid på vores internationale arbejde, har skolen valgt ikke at afsætte en uge til praktik. Hvis nogle elever ønsker at komme i praktik kan de eventuelt bruge en af de almindelige undervisningsuger. Kontakt stifinderlærer eller vejleder.

EN NY VERDEN. EN NY GENERATION