Skip to content
Bliv elev

10. klasse (FP10)

Undervisningen i dansk, engelsk og matematik er gymnasieforberedende, og alle fagene afsluttes med FP10 afgangsprøven.  

I alle tre fag har vi niveaudelt undervisning. Dette betyder, at du vil få en undervisning, der tager udgangspunkt i, hvor du er, og hvor du gerne vil hen. Vi oplever, at vores elever er utroligt glade for dette, og de synes, de får stort udbytte heraf.

Hvad siger forældrene

Hvad siger forældrene om deres møde med skolens lærere og om deres oplevelse af undervisningen?

Se videoen for at finde svaret

Lektier

Lektiemængden kan variere fra dag til dag og alt efter niveau. Der er obligatorisk stilletime hver dag, hvor du har mulighed for at få lektiehjælp i vores studiecafé. 

Teknologi

Som elev på Odsherreds Efterskole medbringer du din egen enhed (computer eller iPad), som du er vant til at bruge. Vi sørger for, at du får installeret de nødvendige programmer, og du kan naturligvis frit benytte vores wi-fi, som overvåges, så vi kan overholde den givne lovgivning.

Metode

Vores mål er, at man som elev aldrig blot er tilhører, men altid aktiv i læringsprocessen: undersøgende, eksperimenterende, diskuterende. Odsherreds Efterskole investerer i lærernes løbende efteruddannelse og daglige udviklingssamarbejde, og vi lader os inspirere af de læringsmetoder, vi møder rundt om i verden. I løbet af året evaluerer vi både på din faglige udvikling, din aktive deltagelse i undervisningen, og det giver os feedback på, hvilke metoder der skaber de bedste resultater.

Internationalt samarbejde

Når vi besøger vores søsterskoler, og når vi får besøg på OE, arbejder vi sammen med elever fra hele verden i spændende, faglige projekter inden for både Science og samfundsfag.

Her forsøger vi i fællesskab at komme med løsninger på nogle af klodens store udfordringer, og det giver helt nye perspektiver at se problemstillingerne fra andre vinkler.

banner

Evaluering

Forældre og elever sætter faglige mål fra skoleårets start, både hvad angår karakterer og deltagelse i undervisningen. Disse mål er fra første dag vores faglige ambition og sigtepunkt, og gennem løbende evalueringer og feed-back arbejder vi os målrettet henimod dem. Det kan du læse mere om her!

En ny verden. en ny generation

Bliv elev