Skip to content
Bliv elev

10. klasse (FP10)

Undervisningen i dansk, engelsk og matematik er obligatorisk og afsluttes med FP10 afgangsprøven.
Undervisninger i de tre fag foregår i en stamklasse og er niveaudelt ud fra dit gennemsnit af karaktererne i de tre fag.

billede

Rejser

På Odsherreds Efterskole har vi tre rejser i løbet af året som er fast del af årets skema. Vi tror på, at verden skal opleves og læres at kende ved at komme helt tæt på.


• Årets første tur går til Sverige. Her er det store efterskolefællesskab i fokus og alle lærer hinanden rigtig godt at kende. Sveriges skønne natur er bagtæppet til en fantastisk oplevelse, der lægger grunden for et givende, lærerigt og udfordrende år på Odsherreds Efterskole
• Årets anden rejse afhænger af om du er på linjen OE Business eller OE International – men uanset hvad, kan vi love, at du lærer dig selv, dine grænser og dine ambitioner bedre at kende, når du står over for nye kulturelle indtryk
• Årets sidste tur foregår i Danmark – vi afslutter året i fællesskab for at markere jeres ophold på OE.

Læs mere om rejserne på Odsherreds Efterskole på siden her

billede

Lektier

Lektiemængden kan variere fra dag til dag og alt efter niveau. Der er obligatorisk stilletime hver dag, hvor du har mulighed for at få lektiehjælp i vores studiecafé. 

Metode

Vores mål er, at man som elev aldrig blot er tilhører, men altid aktiv i læringsprocessen: undersøgende, eksperimenterende, diskuterende. Odsherreds Efterskole investerer i lærernes løbende efteruddannelse og daglige udviklingssamarbejde, og vi lader os inspirere af de læringsmetoder, vi møder rundt om i verden. I løbet af året evaluerer vi både på elevernes faglige udvikling og den aktive deltagelse i undervisningen, og det giver os feedback på, hvilke metoder der skaber de bedste resultater.

billede

Internationalt samarbejde

Når vi besøger vores søsterskoler, og når vi får besøg på OE, arbejder vi sammen med elever fra hele verden i spændende, faglige projekter inden for både Science og samfundsfag.

Her forsøger vi i fællesskab at komme med løsninger på nogle af klodens store udfordringer, og det giver helt nye perspektiver at se problemstillingerne fra andre vinkler.

banner

Evaluering

Forældre og elever sætter faglige mål fra skoleårets start, både hvad angår karakterer og deltagelse i undervisningen. Disse mål er fra første dag vores faglige ambition og sigtepunkt, og gennem løbende evalueringer og feedback arbejder vi os målrettet henimod dem.

En ny verden. en ny generation

Bliv elev