Skip to content
Bliv elev

OE International

OE International er for dig, der gerne vil helt tæt på kulturen i andre lande.

Du har lyst til at møde unge, hvis livssituation er kulturelt anderledes, og du er nysgerrig på, hvordan NGO´er og nødhjælpsorganisationer arbejder. Du skal vælge mellem linjen Søsterskole, NGO eller social aktivisme. 

Den globaliserede verden giver os enorme muligheder, men den kræver samtidig, at du kan begå dig i fremmede kulturer og samarbejde med mennesker med en helt anden kulturbaggrund. Det kan du ikke lære ved at blive hjemme i Danmark, og på OE International rejser vi ud i den mangfoldige verden.

Se mere nedenfor

Hverdagen på OE International

På OE International får du:

  • En 10-klasses prøve i dansk, matematik, engelsk
  • Undervisning i Verdensborgerskab
  • Interessefag sammen med resten af OE
  • Mulighed for at vælge Cambridgefag samt tysk/fransk & fysik

Søsterskolerejser

Udvekslingsbesøg på en af OEs mange
søsterskoler

Vi vil gøre dig fortrolig med at rejse ud i verden og møde andre kulturer. På egen krop vil du opleve, hvad det vil sige at følge skolegangen på en skole i udlandet. Man skal ikke undervurdere, hvor store kulturforskelle der kan være mellem Danmark og udlandet, men det er forskelle, som du får mulighed for at blive fortrolig med og kan komme til at værdsætte, når du oplever hverdagen, skolegangen og kulturen på første hånd. Pludselig åbner verden og nye muligheder sig. Vi bliver næsten altid indkvarteret privat, hvilket giver dig mulighed for et personligt indblik i deres hverdag og kultur.

Vores søsterskoler ligger spredt ud over hele Verden, og det tætte samarbejde med skolerne præger året på OE, og giver vores elever masser af erfaring med at begå sig i et internationalt miljø.

I løbet af skoleåret arbejder vi sammen med vores søsterskoler, og det vil give dig erfaringer i at begå dig i et internationalt miljø. Du vil også opleve at få besøg i Fårevejle. Her bliver vores gæster indkvarteret på værelserne, og din gæst vil tage med dig hjem på weekend og opleve livet i en dansk familie.

Sammen med vores gæster laver vi faglige projekter inden for naturfag og samfundsfag, hvor vi samarbejder og finder løsninger i fællesskab. Derudover laver vi en masse sjove aktiviteter og hygger os sammen, og gæsterne oplever hverdagen på en efterskole.

Rigtigt mange af vores elever oplever at knytte tætte venskaber på tværs af grænser, hvilket giver helt nye muligheder for fremtiden. Vores søsterskoler ligger spredt ud over verden, og de aktuelle muligheder og begrænsninger er afgørende for, hvor langt ud i verden, det er muligt at rejse.

Udviklingsrejser - NGO

Udviklingsrejser til andre egne

 

Hvis du vælger NGO-linje vil du møde nogle af de udfordringer, som verden står overfor, og som du i fremtiden skal være med til at finde løsninger på.

Derfor kommer du på en udviklingsrejse, hvor du møder mennesker, hvis livsvilkår er anderledes end dine. Du vil få indblik i traditionsrige og levende kulturer og møde skønne, kreative mennesker, og samtidig vil du opdage, at du kan være med til at gøre en forskel for både din og andres fremtid.

Udviklingsrejserne arrangerer vi i et tæt samarbejde med professionelle og erfarne organisationer som Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke og HOPE Danmark.

OE International - Social aktivisme er linjen for dig, der har en særlig interesse for klima, sundhed, uddannelse og ligestilling.

Du stiller spørgsmål til alt, og du vil gerne være med til at gøre verden til et bedre sted, både lokalt og globalt. Gennem året vil vi møde lokale projekter, NGO´er, politikere og unge changemakers, som kan inspirere og motivere os. Derudover skal vi også ud i verden og deltage i nyskabende projekter sammen med folk, der kæmper for at gøre en forskel.

OE International er for dig, der vil være med til at sætte dagsordenen for en ny og bedre verden.

I undervisningen arbejder vi bl.a. med aktivisme, socialt entreprenørskab, politik, interkulturelle kundskaber, projektudvikling og lobbyisme.

OE International er en ny generations svar på de globale udfordringer: klima, sundhed, uddannelse, ligestilling. Vi tager udgangspunkt i FN's Verdensmål, og sammen arbejder vi for en mere retfærdig og bæredygtig verden.

Udviklingsrejser - Social aktivisme

En ny verden. en ny generation

Bliv elev