Niveaudelt undervisning

Niveaudelt undervisning på alle fag betyder, at du altid vil få en undervisning der tager udgangspunkt i, hvor du er og hvor du gerne vil hen.

Se mere nedenfor

10. klasse (FP10)

Vi underviser vi på 7 niveauer i fagene dansk, engelsk og matematik. Vi tilbyder også tysk, fysik og fransk for 10. Klasse. (OBS vi har ikke 9. klasse på OE fra næste skoleår.)

Elever kan tilpasse deres skema efter deres interesser og ambitioner ved at supplere de obligatoriske fag fra en vifte af Cambridge fag og sporfag.

Cambridge International Examination

 

Undervisningen ved Cambridge IGCSE foregår på engelsk og lever op til de internationale standarder for undervisning på grundskoleniveau. Undervisningsformen er international og kræver motivation, disciplin og hårdt arbejde, men så står man også ualmindeligt godt rustet til et gymnasieforløb, uanset om det er i Danmark eller i udlandet. Vi anbefaler ikke, at man tager mere end to Cambridge-fag.

Tilmeldingen til såvel Global Perspectives, Combined Science, Drama, Mathematics og English as a second language er bindende for hele skoleåret.

Fagene afsluttes med en Cambridge eksamen og et Cambridge bevis, hvilket kan være en hjælp, hvis du efterfølgende søger ind på de internationale linjer i gymnasiet (IB, IBB), eller senere i livet ønsker et semester i udlandet på en højere uddannelse.


Undervisningen på holdene er indregnet i skolepengene, men der skal særskilt betales for eksaminationen ved Cambridge IE. Prisen er kr. 900 per fag.

Hvad siger forældrene

Hvor siger forældrene om deres møde med skolens lærere og om deres oplevelse af undervisningen?

Teknologi

Odsherreds Efterskole er næsten 100% digitaliseret med Ipads, Ibooks, ShowBie og Smartboards.

Eleverne skal medbringe deres egen enhed. Du kan medbringe det du vil, og vi installerer de nødvendige programmer. (Vi kan dog ikke håndtere Chrome Books.) Vi er i særdeleshed stærke til Apple produkter, da vi i mange år har haft iPads og MacBook, og MiniMac som udgangspunt for vores faglige virke.

Alle lærere har både stor iPad og MacBook Pro og de er efterhånden blever rigtig gode til at vejlede eleverne i brugen af disse typer enheder. Lærerne retter opgave med Apple Pecil på iPad og har også gjort den del af skolelivet 100% digitalt.

Metode

Vores mål er at eleverne aldrig blot er tilhørere, men altid aktive i læringsprocessen: undersøgende, eksperimenterende, diskuterende. Odsherreds Efterskole investerer meget I lærernes løbende efteruddannelse og daglige udviklingssamarbejde, og vi lader os inspirere af de læringsmetoder vi møder rundt om I verden, hos vores søsterskoler. Hver tredje måned evaluerer vi både på elevernes faglige udvikling og på deres måde at deltage aktivt I undervisningen, det giver os et kontant feedback på hvilke metoder der skaber de bedste resultater og driver vores pædagogiske udvikling fremad.

Lektier

Lektiemængden følger ofte det faglige niveau: des højere niveau, des flere lektier. Men vi giver samtidigt de bedste muligheder for at få hjælp til lektierne.  Der er obligatorisk studietime hver dag, med to lærere til elevernes rådighed. Der er ekstra lektiehjælp for elever med særlige behov og for elever, der ikke får afleveret deres lektier til tiden. For vi er her også for at blive klogere og for at skabe forudsætningerne for at de bedste af vores fremtidsdrømme kan gå I opfyldelse. Vi forventer hårdt arbejde – og det indgår i vores målepunkter.

Internationalt samarbejde

Både når vi opholder os ude på vore søsterskoler i Asien, Afrika og USA, men ikke mindst når de besøger os, arbejder vi sammen med elever fra hele verden i udfordrende og spændende faglige projekter indenfor både Science og samfundsfag. Her forsøger vi, i et internationalt samarbejde med studerende fra eliteskoler, at finde løsninger på nogle af klodens store udfordringer. Det giver helt nye perspektiver, at se de problemstillinger man kender så godt fra et indisk, kinesisk, afrikansk eller amerikansk perspektiv.

Evaluering

Forældre og elever sætter faglige mål fra skoleårets start. Både hvad angår karakterer og hvad angår deltagelse i undervisningen. Disse mål er fra første dag vores faglige ambition og sigtepunkt, og gennem løbende evalueringer og feed-back arbejder vi os målrettet henimod dem. Det kan du læse mere om her!