Niveaudelt undervisning

Niveaudelt undervisning på alle fag betyder, at du altid vil få en undervisning der tager udgangspunkt i, hvor du er og hvor du gerne vil hen.

Se mere nedenfor

9. klasse (FP9)

På 9. klassetrin underviser vi på 3 niveauer i fagene dansk, engelsk, matematik, samfundsfag og naturfag (fysik, kemi, biologi, geografi), og på to niveauer i sprogfagene tysk og fransk. Hertil kommer også idræt. Vi har valgt ikke at gå til prøve i historie og kristendom men i stedet inddrage disse emner i samfundsfaget.

10. klasse (FP10)

På 10. Klassetrin underviser vi på 4 niveauer i fagene dansk, engelsk og matematik. Vi tilbyder også tysk, fysik og fransk for 10. Klasse.

Elever på 10. Klasse kan i højere grad tilpasse deres skema efter deres interesser og ambitioner ved at supplere de obligatoriske fag fra en vifte af Cambridge fag og sporfag.

Cambridge International Examination

High School ophold i udlandet? Eller vil du bare gerne være ualmindeligt godt forberedt til gymnasiet?

Som 10. Klasseselev kan du vælge mellem flere spændende og udfordrende Cambridgefag på et fagligt niveau, der rækker langt ind i gymnasiet. Du kan læse mere her!

Undervisningen i Cambridge-fagene er inkluderet i skolepengene, men ønsker du at eksamineres på Cambridge og modtage dit Core- eller IGCSE-eksamensbevis, så skal vi afregne kr. 900 per eksamination til Cambridge Int. Examination, og det kommer eleven selv til at dække.

Hvad siger forældrene

Hvor siger forældrene om deres møde med skolens lærere og om deres oplevelse af undervisningen?

Teknologi

Odsherreds Efterskole er næsten 100% digitaliseret med Ipads, Ibooks, Itunes U og Smartboards.

Eleverne kan medbringe deres egen Ipad, men i foråret vil alle få tilbudt at købe den nyeste model af iPad med fuld forsikring gennem skolen, til lidt lavere priser end i forretningerne. I den første uge indlæser vi alle de programmer, som skolen benytter sig af.

Gennem flere års målrettet arbejde har vi gjort brugen 

Metode

Vores mål er at eleverne aldrig blot er tilhørere, men altid aktive i læringsprocessen: undersøgende, eksperimenterende, diskuterende. Odsherreds Efterskole investerer meget I lærernes løbende efteruddannelse og daglige udviklingssamarbejde, og vi lader os inspirere af de læringsmetoder vi møder rundt om I verden, hos vores søsterskoler. Hver tredje måned evaluerer vi både på elevernes faglige udvikling og på deres måde at deltage aktivt I undervisningen, det giver os et kontant feedback på hvilke metoder der skaber de bedste resultater og driver vores pædagogiske udvikling fremad.

Lektier

Lektiemængden følger ofte det faglige niveau: des højere niveau, des flere lektier. Men vi giver samtidigt de bedste muligheder for at få hjælp til lektierne.  Der er obligatorisk studietime hver dag, med to lærere til elevernes rådighed. Der er ekstra lektiehjælp for elever med særlige behov og for elever, der ikke får afleveret deres lektier til tiden. For vi er her også for at blive klogere og for at skabe forudsætningerne for at de bedste af vores fremtidsdrømme kan gå I opfyldelse. Vi forventer hårdt arbejde – og det indgår i vores målepunkter.

Internationalt samarbejde

Både når vi opholder os ude på vore søsterskoler i Asien, Afrika og USA, men ikke mindst når de besøger os, arbejder vi sammen med elever fra hele verden i udfordrende og spændende faglige projekter indenfor både Science og samfundsfag. Her forsøger vi, i et internationalt samarbejde med studerende fra eliteskoler, at finde løsninger på nogle af klodens store udfordringer. Det giver helt nye perspektiver, at se de problemstillinger man kender så godt fra et indisk, kinesisk, afrikansk eller amerikansk perspektiv.

Evaluering

Forældre og elever sætter faglige mål fra skoleårets start. Både hvad angår karakterer og hvad angår deltagelse i undervisningen. Disse mål er fra første dag vores faglige ambition og sigtepunkt, og gennem løbende evalueringer og feed-back arbejder vi os målrettet henimod dem. Det kan du læse mere om her!