Kommende arrangementer

Skolen er ferielukket i uge 7

Uge 7 - 15. februar

Skolen er lukket i uge 7. Det vil sige vi går på ferie fredag den 12. og er tilbage den 22. Så vi tager ikke telefonen og besvarer nok ikke mails, men pedellerne og rengøringensgruppen er på skolen. De udnytter denne nedlukningstid til at renovere værelser. Det bliver så flot! Så god ferie til alle - undtagen vores pedelerne og rengøringen.

Oprettet: 12. februar 2021

Pressemeddelelse om ny forstander

19. januar 2021

Vedr.: Forstanderskifte fra 1. marts 2021
Udsendt af: formanden for bestyrelsen, Anders Michael Hansen

Bestyrelsen på Odsherreds Efterskole (OE) har pr. 1. marts ansat ny forstander. Rune Bach (født 1986) afløser skolens mangeårige innovative forstander, Tom W. Hagedorn, der efter 19 år på posten har valgt at fratræde. OE er en innovativ og fagligt stærkt funderet skole med en enestående international profil, bl.a. understøttet af 11 søsterskoler på flere kontinenter. OE har undervisningslinjer, som bringer eleverne ud i verden både i busi- ness - og NGO-sammenhænge.

Rune Bach har selv baggrund både i NGO- og skoleverdenen. Senest har han været ansat som lærer på Munkegårdsskolen i Gentofte og bistået ledelsen i udvikling af arbejdsmiljø, trivselsmålinger, ansættelser, personalesager m.m. Rune Bach har før sin lærergerning arbejdet med pædagogisk udviklingsarbejde på Madagaskar, dialoginitiativer, volontørprogram samt partnerskaber med lokale aktører. Rune Bach har en professionsbachelor som lærer med fokus på aktivt og internationalt medborgerskab.

Rune Bach er en stærk kommunikator med tæft for unge mennesker. Rune er sportsligt anlagt med baggrund som DBU fodboldskoletræner og speedbådsinstruktør.

Privat er Rune gift med Annika Bach, som arbejder med udviklingsprojekter i tredje verdens lande og far til Nanna og Jonathan. Med ansættelsen er bestyrelse og ledelse overbevist om, at skolen kan bevare og udvikle sin unikke position på efterskolemarkedet.

Oprettet: 20. januar 2021

Midlertidig hjemsendelse og nødundervisning

11. november 2020

Efter en elev er testet positiv for COVID19 er elever og medarbejdere, efter sundhedsmyndighedernes anvisninger, sendt hjem til isolation og COVID19-test. Vi håber at alle elever og medarbejdere snart kan vende tilbage - sunde og raske!

Indtil da, gennemføres der i videst muligt omfang undervisning ved brug af Zoom. 

Vedhæftet er den lovpligtige bekendtgørelse af nødundervisningen. Den kan hentes her! 

Oprettet: 11. november 2020

Hvad COVID-19 betyder for OE’s internationale profil

De omfattende ud- og indrejseforbud, som lige nu gælder over den ganske klode, påvirker naturligvis en skole som os og betyder at vi må tænke i nye baner og have alternative muligheder liggende klar i skuffen.

 

I skoleåret 21/22 vil de første større udlandsrejser være placeret i januar 2022. Vi håber vel alle på, at vi på det tidspunkt har en effektiv kombination af quick-test, behandlingsmetoder og vaccinationsmuligheder, der vil gøre det muligt for os igen at rejse ud i verden.

 

Det er dog ikke usandsynligt, at der vil ske en ændring af destinationer, idet nogle, også til den tid, vil være mere sikre end andre, ligesom man også kan tænke sig, at man nogle steder i verden stadig vil være forbeholdne over at få besøg fra Europa. Her vil vi kunne trække på skolens store internationale netværk, og de mange erfaringer vi gennem årene har bygget op.

 

Hvad søsterskoler angår kunne der eksempelvis være tale om at udskifte Indien med endnu en spændende destination på Taiwan, der længe har været et COVID-19-sikkert sted at begive sig hen. Det samme vil gælde for de mange besøg vi plejer at modtage gennem året, de vil muligvis blive lidt færre og lidt mindre ”eksotiske” end tidligere, men vi har en forhåbning om, at vi sidst på skoleåret igen vil nærme os normale tilstande.

 

Anderledes er det med vores store engagement i Afrika. Men også her kan der være store regionale forskelle. Ligesom der kan være det i Europa, blot er Afrika lige så stort som Kina, Indien, USA plus store dele af Europa – tilsammen. Vi forventer derfor til foråret 2022 at kunne finde gode løsninger på det afrikanske kontinent i samarbejde med vores primære partnere i Afrika, Folkekirkens Nødhjælp og Hope-Danmark.

 

Skulle alle forudsigelser slå fejl, og vi stadigt om halvandet år står med en uafklaret pandemisk situation, vil vi i dialog med forældrene vurdere alternative muligheder. Det kan være en stor fælles skitur kombineret med helt andre typer af rejsemål, alt efter pandemiens karakter, og skulle det indebære besparelser på rejsebudgettet, vil vi med disse besparelser reducere forældrenes skolebetaling. Men dertil hverken tror eller håber vi, at det kommer.

Oprettet: 02. oktober 2020

Optagelse til de kommende skoleår

Vi oplever meget stor søgning til de kommende skoleår. Så skynd dig ind og skriv dig op til en informationsaften. Så sender vi en invitation så snart vi har en ledig plads.

 

OE Business: For en ny generation af globale iværksættere

OE Response: for en ny generation af globale aktivister

OE International: For en ny generation af verdensborgere

Opdag en helt ny verden - besøg Odsherreds Efterskole på Efterskolernes Dag søndag den 27. september

Hør forstanderen tale om skolen, få en rundvisning med elever, og en optagelsessamtale med en lærer!

 

Oprettet: 02. september 2020